adventure-1807524_1920.jpg

HANDLEIÐSLA

Faghandleiðsla er aðferð sem hjálpar einstaklingi, einum eða í hópi, til þess að þroskast í starfi og nýta betur hæfni sína í starfi. Faghandleiðsla starfsmanna tryggir gæði þjónustunnar. Faghandleiðsla hjálpar einstaklingi að greina á milli einkalífs og starfs og beita faglegum aðferðum í stað tilfinningasemi. Með faghandleiðslu áttar einstaklingur sig á uppbyggingu, markmiðum og möguleikum vinnustaðarins.

MARKMIÐ

Markmið okkar er að tryggja góð samskipti innan vinnustaðarins, auka starfsánægju og bæta líðan í starfi. Að efla fagleg samskipti við aðrar stofnanir og fyrirtæki og tryggja góða þjónustu.

HVAÐ GERUM VIÐ?

Hjálpum einstaklingum að blómstra- og dafna í starfi. Við viljum að hæfileikar hvers og eins nái að skína og með því geti einstaklingar verið sín besta útgáfa í daglegum athöfnum.

FYRIR HVERJA?

Handleiðsla er fyrir þá sem vilja þroskast í starfi og bæta starfsímynd sína

Writing on the Board

HVERNIG ER UNNIÐ?

Einstaklings- eða hóphandleiðsla.

Gerður er samningur um ákveðið tímabil, innihald og verkskiptingu handleiðslunnar.

Vikulegir tímar - eða eftir nánara samkomulagi.

Fullur trúnaður.

NÁM Í HANDLEIÐSLU

Diplomanám í handleiðslufræðum er 30 eininga þverfræðilegt nám að loknu háskólanámi til starfsréttinda á sviði félags-, heilbrigðis- eða menntavísinda.

Markmið námsins er að nemendur öðlist þekkingu og skilning á handleiðslufræðum og færni til að veita handleiðslu í faglegu starfi og skipuleggja handleiðslukerfi á vinnustað.

Þeir læra að beita kerfisnálgun og dýnamiskri sýn á samskipti milli einstaklinga, faghópa og í stofnanasamstarfi.

Kenningagrunnur er tengdur hugmyndafræði og miðlægum sáldýnamískum hugtökum handleiðslufræða.
Í fræðilegri rýni er athygli beint að stöðu faghandleiðslu í samtímanum, breyttum viðfangsefnum
og þörfum, m.a. út frá síbreytilegum samfélagfsaðstæðum og nýjum forsendum fagmennsku.

KYNNINGARMYNDBAND

Hér eru handleiðarar og handleiðsluþegar að deila fræðslu og reynslu af handleiðslu.

FRITZ

Nokkur orð frá Fritz Má Jörgenssyni varðandi hans reynslu af handleiðslu, og hvað hún hefur reynst honum vel í starfi.

SIGURLAUG

Siglaug Hauksdóttir, félagsráðgjafi og handleiðari fjallar um gagnsemi handleiðslu námsins út frá eigin reynslu.